Radcowie prawni z Kancelarii DLB Legal posiadają bogate doświadczenie w obsłudze spraw rozwodowych w Gliwicach oraz Katowicach. Dlatego też jesteśmy w stanie na bieżąco szacować czas trwania postępowań w tych sądach. Trzeba oczywiście pamiętać, że każdy proces jest inny i na jego przebieg wpływa wiele czynników. Opiszemy je poniżej. Zatem jak długo czeka się na rozwód w Gliwicach?

___________________________

To zależy…

Zacznijmy od tego, że choć fajnie to wygląda, to w Polsce nie można dostać rozwodu przez samo “przesłanie i podpisanie papierów rozwodowych”, jak to często widzimy na amerykańskich filmach. Każdy rozwód wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rozprawy w sądzie. To, jak długo postępowanie się toczy zależy od wielu czynników. Można do nich zaliczyć: orzekanie o winie, ustalenia co do opieki nad dziećmi, kontaktów z dziećmi czy alimentów na dzieci. 

 

Jak długo czeka się na rozwód w Gliwicach – bez orzekania o winie

Najprostszym i też statystycznie najczęściej wybieranym rodzajem rozwodu jest rozwód bez orzekania o winie. W tym przypadku sąd nie bada, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Dzięki temu postępowanie dowodowe ogranicza się zazwyczaj do przesłuchania samych małżonków oraz wydania orzeczenia. Nie ma wówczas potrzeby przesłuchiwania świadków, co w zdecydowany sposób wydłuża czas trwania sprawy.

Jeżeli małżonkowie nie posiadali wspólnych dzieci to sąd w ogóle nie poświęca tej kwestii uwagi. Natomiast, jeśli z małżeństwa pochodzą dzieci, ale małżonkowie dogadali się z kim dzieci będą mieszkać, w jakiej wysokości ponosić koszty utrzymania dzieci (alimenty) oraz jak realizowane będą kontakty z dziećmi, wówczas sąd przeważnie przyjmuje takie porozumienie i nie ingeruje w ustalenia małżonków. W takim przypadku można spodziewać się zakończenia sprawy i orzeczenia rozwodu już na pierwszej rozprawie, maksymalnie na drugiej. W Sądzie Okręgowym w Gliwicach na rozprawę czeka się około 3-4 miesiące od wniesienia pozwu. Natomiast w Katowicach czas oczekiwania jest podobny.

 

Jak długo trwa postępowanie o rozwód z orzekaniem o winie?

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie sprawa ma się zdecydowanie inaczej. Co prawda na pierwszą rozprawę przeważnie czeka się tak samo około 4 miesięcy, jednakże już dalszy ciąg sprawy zdecydowanie się różni. W takich sprawach przesłuchiwanych jest zazwyczaj wielu świadków, dlatego rozprawy mogą ciągnąć się latami. Wyznaczenie każdego kolejnego terminu rozprawy to oczekiwanie około 2-3 miesięcy. Jeżeli któryś ze świadków nie stawi się na wezwanie sądu, a strona chce by został przesłuchany – musi zostać wyznaczona kolejna rozprawa.

Przeczytasz też:   SEPARACJA - CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Podobnie sprawa wygląda, jeżeli małżonkowie nie potrafią samodzielnie osiągnąć porozumienia co do kwestii związanych z dziećmi. W szczególności do wydłużenia postępowania przyczynia się spór co do tzw. rodzica wiodącego, z którym dziecko ma mieszkać na stałe. W takich przypadkach sąd musi zbadać, który z rodziców daje większą rękojmię prawidłowego wychowania dziecka. A w tym celu kieruje małżonków i dzieci do badania przez OZSS (opiniodawczy zespół sądowych specjalistów), w ramach którego wzajemne rodzinne relacje badane są przez psychologów oraz psychiatrę. Samo wyznaczenie terminu badania i sporządzenie opinii trwa co najmniej 6 miesięcy. Do tego przeważnie przesłuchiwani są świadkowie, co jak już wyżej wskazaliśmy zwiększa liczbę terminów rozpraw. Także rozważając jak długo czeka się na rozwód w Gliwicach lub Katowicach – z orzekaniem o winie lub przy konieczności ustalenia kwestii związanych z dziećmi również trzeba nastawić się na postępowanie trwające co najmniej rok.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej Kancelarii?

Z pewnością reprezentacja przez radcę prawnego nie sprawi, że sądy będą szybciej wyznaczać rozprawy. Jednakże pomoc osoby posiadającej doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych pomoże uniknąć innych błędów, które mogą wydłużyć czas procesu. Przykładowo, profesjonalny pełnomocnik sporządzi kompletny i rzetelny pozew, dzięki czemu sąd nie będzie wzywał do usuwania jakichś braków formalnych. Pełnomocnik wskaże dokładną wysokość opłaty oraz numer rachunku, na który należy ją dokonać. Pomoc Kancelarii pozwoli załączyć do pozwu od razu wszystkie potrzebne dowody, etc. Choć są to drobne kwestie, to z pewnością pozwolą uniknąć kolejnego i niechcianego wydłużania postępowania.

 

____________________________________________

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z postępowaniem o rozwód skontaktuj się z nami. Skorzystaj z opieki prawnej na najwyższym poziomie.

 

 

 

 

Powrót