Copyright © by dlblegal.pl – wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć, filmów, dźwięków zawartych w treści bloga bez uprzedniej i pisemnej zgody jej autorów stanowi naruszenie przepisów prawa. W tych okolicznościach Autorzy treści zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń względem naruszającego ich prawa w postępowaniu przed sądem.

 

Baza wiedzy.

Treści tam zamieszone są aktualne w dacie ich publikacji i stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, iż:

  1. w późniejszym czasie treści te mogą nie odzwierciedlać stanu nieustannie zmieniających się przepisów prawa,
  2. treści tam zamieszczone nie stanowią informacji, opinii prawnej lub prawnej porady.

Autorzy treści nie biorą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku z zastosowaniem albo niezastosowaniem się Czytelnika do treści przekazanych w artykułach.

Powrót