Obsługa prawna firm medycznych

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla  ZOZ, NZOZ oraz spółek zajmujących się działalnością medyczną i specjalistycznych gabinetów lekarskich.

 

Oferujemy bieżącą obsługę prawną szpitali i przychodni, a także reprezentujemy lekarzy w tzw. procesach medycznych.

Wspieramy podmioty medyczne

Wspieramy podmioty lecznicze w procedurach rejestracji podmiotów leczniczych, prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, reprezentacji przez organami państwowymi oraz reprezentowaniem klientów w procesach odszkodowawczych.

 

Stała współpraca ze środowiskiem lekarskim i biegłymi sądowymi umożliwia nam sprawne poruszanie się w tym zakresie prawa, co jest dla naszych Klientów dodatkowym atutem.

Powrót