Ochrona danych osobowych

Obsługujemy przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych (RODO) oraz bezpieczeństwa informacji.

 

Weryfikujemy, czy zostały spełnione wszystkie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw i rozporządzeń regulujących tę problematykę. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed UODO, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.

Wspieramy firmy w zakresie:

Przygotowujemy dokumentację zgodną z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i dokonujemy zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji u Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wspieramy firmy w zakresie wdrażania procedur związanych z ochroną danych osobowych i w dbaniu o dane osobowe pracowników, klientów oraz kontrahentów.

 

Baza wiedzy.
Powrót