Pracownik i pracodawca

Świadczymy pomoc prawną na najwyższym poziomie, wspierając zarówno pracodawców, jak i pracowników. Doświadczenie prowadzenia postępowań sądowych w sprawach pracowniczych, doradztwo prawne przy tworzeniu regulaminu działania komisji antymobbingowych, opiniowanie i tworzenie regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych to tylko niektóre z usług Kancelarii.

Powrót