GÓRNOŚLĄSKĄ FUNDACJĘ ONKOLOGICZNĄ

na rzecz Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Gliwicach

Doskonała orientacja w różnych obszarach prawa, w tym prawa cywilnego i gospodarczego, pozwala nam gwarantować klientom bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. Możemy podjąć się reprezentowania klientów przed organami państwowymi, prowadzenia w ich imieniu spraw przed sądami, organami administracyjnymi oraz organami ścigania.

FUNDACJĘ SFINKS – Z PASJĄ DO DZIECI

czyli Fundację z siedzibą w Mysłowicach zajmującą się świadczeniem pomocy wychowankom placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych, wspieraniem osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży oraz materialnym wsparciem szkół i bibliotek, przedszkoli, żłobków, domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Wspólnicy Kancelarii DLB Legal finansowo wspierają przedsięwzięcia organizowane przez tę Fundację.

Zespół Kancelarii składa się doświadczonych adwokatów i radców prawnych, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spornych spraw sądowych. Naszym dodatkowym atutem jest to, że skutecznie łączymy wiedzę prawniczą ze zrozumieniem potrzeb naszych klientów. To sprawia, że jesteśmy godnym zaufania partnerem prawnym dla Państwa firmy.
Powrót