W ramach działalności Pro Bono aktywnie i bez wynagrodzenia wspieramy:

GÓRNOŚLĄSKĄ FUNDACJĘ ONKOLOGICZNĄ na rzecz Oddziału Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Fundacja powstała w dniu 16 marca 1993 roku. Jednym z celów Fundacji jest wspomaganie Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. Radca prawny Tomasz Drabot jest członkiem Zarządu tej Fundacji.

FUNDACJĘ SFINKS – Z PASJĄ DO DZIECI z siedzibą w Mysłowicach zajmującą się świadczeniem pomocy wychowankom placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, wspieraniem osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży oraz materialnym wsparciem szkół i bibliotek, przedszkoli, żłobków, domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Wspólnicy Kancelarii DLB Legal finansowo wspierają przedsięwzięcia organizowane przez tę Fundację.