Mało jest osób, które nie robią zakupów w internecie. Ta forma jest coraz bardziej popularna, dlatego też warto mieć świadomość jakie prawa nam jako konsumentom przysługują. Już sami kilkukrotnie przekonaliśmy się, że nawet nie wszyscy sprzedawcy wiedzą jak prawidłowo, czyli zgodnie z prawem, postępować. Nie wszyscy dobrze liczą terminy na odstąpienie od umowy, nie każdy także zwraca koszty w prawidłowej wysokości. Zatem bierzemy na tapet następujący temat: zwrot towaru w sklepie internetowym.

 

Odstąpienie od umowy czyli tzw. prawo do namysłu

Określenie “zwrot towaru w sklepie internetowym” nie do końca jest określeniem precyzyjnym. Ustawa o prawach konsumenta, która reguluje daną materię posługuje się terminem odstąpienia od umowy. Chcąc zatem dokonać zwrotu towaru kupionego w internecie tak naprawdę składamy oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Przysługujące nam uprawnienie inaczej nazywane jest także prawem do namysłu. Ma na celu zagwarantowanie kupującemu możliwości zapoznania się z towarem, dokładnego jego obejrzenia, przymierzenia, sprawdzenia czy odpowiada nam jakość, materiał, krój, wykonanie, etc.

Każdemu konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

 

Czy każdy może skorzystać z odstąpienia od umowy?

Ustawa umożliwia odstąpienie od umowy wyłącznie kupującym będącym konsumentami. Konsumentem natomiast jest jedynie osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem zawsze, gdy mowa jest o konsumencie po jednej stronie umowy musi być osoba fizyczna, natomiast po drugiej przedsiębiorca – czy to spółka, czy to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Nawet jeżeli na co dzień prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to dokonując w internecie zakupów na przykład ubrań, kosmetyków czy innych rzeczy, gdy towary te nie są nam potrzebne do prowadzenia danej działalności – dokonujemy zakupów jako konsument. Dokonujemy zakupów prywatnie. Omawiane prawo odstąpienia od umowy będzie miało zastosowanie tylko w takich sytuacjach.

 

Czy prawo do odstąpienia dotyczy wszystkich zakupów?

Uprawnienie do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie umów, które zostały zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Umowa jest zawarta na odległość, jeżeli kontrahenci nie są jednocześnie, fizycznie obecni przy jej zawieraniu. A nadto umowę zawiera się w ramach zorganizowanego systemu, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Dobrym przykładem są tu umowy zawierane w sklepach internetowych. Sklepy mają przygotowane procedury dla robienia w nich zakupów, każdy krok dokonywany jest automatycznie, przy wykorzystaniu internetu. Właściwie do zawarcia umowy, czy inaczej mówiąc zrobienia zakupów konieczne jest wykonanie paru kliknięć.

Natomiast umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to na przykład umowa zawarta przez konsumenta i przedsiębiorcę, którzy są w tej samej chwili obecni w momencie jej zawierania, jednakże odbywa się to poza lokalem przedsiębiorcy. Przykładem są umowy zawierane w czasie specjalnie organizowanych pokazów czy szkoleń. Do tej kategorii zalicza się również umowy zawierane podczas specjalnie organizowanych przez przedsiębiorcę wycieczek, wyjazdów. Umowami takimi są też umowy zawierane wskutek wymiany ofert, jeżeli dzieje się to poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przeczytasz też:   ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Z pewnością zatem prawo odstąpienia nie przysługuje w razie dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dany sklep taką możliwość przewiduje, jednakże są to indywidualne uregulowanie sklepu.

 

Termin na zwrot towaru w sklepie internetowym

Niezwykle ważne jest, by pamiętać, że mamy 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 14-dniowy termin liczy się od daty otrzymania czy odebrania przesyłki zawierającej towar. Dla przykładu zatem, jeśli odebraliście paczkę z wymarzonym produktem w dniu 5 grudnia to oświadczenie o odstąpieniu możecie złożyć do 19 grudnia.

Oświadczenie o odstąpieniu kupujący może wysłać tradycyjną pocztą lub elektronicznie, jeżeli sprzedający przewidział taką możliwość. Liczy się data nadania listu/e-maila, a nie data otrzymania go przez sprzedającego. Zatem nawet jeśli sprzedawca otrzyma list po upływie 14-dniowego terminu, oświadczenie jest skuteczne.

Przy czym złożenie oświadczenia o odstąpieniu nie jest równoznaczne z koniecznością zwrotu towaru w sklepie internetowym w tym terminie! Fizycznego zwrotu towarów powinno dokonać się niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Warto też pamiętać, że sprzedający ma obowiązek przed zawarciem umowy poinformować nas o przysługującym nam prawie do odstąpienia. Jeżeli tego nie zrobi wówczas termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wydłuża się do 12 miesięcy.

 

Prawo domagania się zwrotu ceny towaru oraz przesyłki

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą. Więc każda ze stron powinna zwrócić to co otrzymała. Po stronie kupującego powstaje obowiązek zwrotu zakupionej rzeczy, natomiast sprzedający musi zwrócić otrzymaną tytułem ceny kwotę.

Bardzo często sprzedający zapominają, że poza zwrotem równowartości ceny zakupionej rzeczy mają obowiązek zwrócić też koszty dostarczenia rzeczy. Wartość ta powinna odpowiadać równowartości najtańszego, oferowanego przez sprzedającego sposobu dostawy rzeczy. Zatem jeśli sprzedawca przewidział możliwość dostawy towaru listem poleconym za 8 zł, a kupujący wybrał opcję dostawy za pośrednictwem kuriera, która kosztuje 20 zł, wówczas sprzedawca ma obowiązek zwrotu jedynie kwoty 8 zł.

Zwrotu płatności dokonuje się w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający powinien dokonać zwrotu używając tego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący. Jedynym wyjątkiem od wspomnianej reguły jest wyrażenie zgody przez konsumenta na inny sposób płatności. Zwrot płatności nie może generować dla konsumenta żadnych dodatkowych kosztów.

____________________________________________

Jeśli jesteś konsumentem i potrzebujesz pomocy prawnej w związku z zakupami w sklepie internetowym, skontaktuj się z nami. Skorzystaj z opieki prawnej na najwyższym poziomie.

 

 

Powrót