Bardzo często zawarcie małżeństwa wiąże się ze zmianą nazwiska, zazwyczaj przez kobietę. Jednakże co dzieje się w przypadku rozwodu? Czy dany małżonek automatycznie wraca do  poprzedniego nazwiska? Czy jednak zmiana nazwiska po rozwodzie wymaga podjęcia jakichś dodatkowych czynności?

____________________________________________

Zmiana nazwiska po rozwodzie

W żadnym wypadku rozwód nie wiąże się z automatycznym powrotem małżonków do swoich panieńskich lub kawalerskich nazwisk. W świetle prawa każdy z małżonków funkcjonuje pod nazwiskiem, które nosił w trakcie trwania małżeństwa i rozwód tego nie zmienia. 

Jednakże małżonek, który wskutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko, po rozwodzie ma swobodę przy podejmowaniu decyzji czy chce powrócić do swojego poprzedniego nazwiska czy pozostać przy aktualnym. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprost stwarza możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska. W tym celu małżonek, który nazwisko zmienił powinien złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Co bardzo istotne, oświadczenie to należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Opłata od takiego wniosku wynosi 11 zł.

W przypadku gdy małżonek nie zdąży w tym terminie zmienić nazwiska, wówczas konieczne jest zainicjowanie postępowania administracyjnego o zmianę nazwiska. Ten tryb wymaga już większego zaangażowania, polegającego na wypełnianiu szczegółowych formularzy, wykazaniu ważnego powodu do zmiany oraz uzasadnianiu swojej decyzji. Wyższa jest także opłata, która wynosi 37 zł.

Warto także pamiętać, że nazwisko można zmienić tylko na nazwisko poprzednie. Czyli te, które uległo zmianie wskutek zawarcia związku małżeńskiego. Wyjaśnijmy to na przykładzie. Jeżeli kobieta zawarła drugi związek małżeński, a po poprzednim rozwodzie nie powróciła do swojego nazwiska panieńskiego to nie może żądać teraz zmiany na nazwisko panieńskie. Może wrócić jedynie do poprzednio noszonego nazwiska.

Przeczytasz też:   JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA ROZWÓD W GLIWICACH

Zmiana nazwiska gdy małżonek przebywa za granicą. 

Podobnie wygląda sytuacja jeżeli małżonek zamieszkuje lub znajduje się za granicą po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Na szczęście w tym celu nie trzeba wracać do kraju, by udać się do urzędu stanu cywilnego. W przypadku przebywania za granicą oświadczenie o chęci powrotu do poprzedniego nazwiska składa się przed konsulem.

Opłata za zmianę nazwiska w tym trybie wynosi 50 euro.

Chęć pozostania przy dotychczasowym nazwisku

Powrót do poprzedniego nazwiska jest tylko jedną z możliwości, które posiada małżonek, który nazwisko zmienił. Nierzadko mają miejsce sytuacje, że małżonek jest już znany pod swoim nazwiskiem, ma wyrobioną markę i renomę, dlatego też nie chce wracać do poprzedniego nazwiska. Oczywiście ma prawo podjąć taka decyzję. 

Jeszcze raz trzeba podkreślić, że decyzja o powrocie do poprzedniego nazwiska jest tylko jedną z możliwości. Jest to decyzja indywidualna, podejmowana samodzielnie przez małżonka, który nazwisko zmienił. 

Żaden przepis nie obliguje, aby dokonana została zmiana nazwiska po rozwodzie.

Czy były małżonek może żądać zmiany nazwiska?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta: NIE. Były małżonek nie może żądać aby drugi z małżonków zmienił nazwisko po rozwodzie. Nie może żądać, by zaniechał używania jego nazwiska, które zostało przyjęte po ślubie. 

Dodatkowo, nie ma żadnych przepisów ani konstrukcji prawnych, które umożliwiałyby drugiemu małżonkowi żądanie dokonania takiej zmiany lub pozbawienia możliwości używania dotychczasowego nazwiska. 

Zmiany takiej nie może żądać także żadna inna osoba czy podmiot. Jest to wyłącznie indywidualna decyzja małżonka, który zmienił nazwisko po zawarciu małżeństwa. 

 

Jeżeli masz jakieś pytania związane ze zmianą nazwiska po rozwodzie lub potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy.

Powrót