Zamówienia

Publiczne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną, od doradztwa po weryfikację dokumentacji przetargowej,…

Usługi

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną, od doradztwa po weryfikację dokumentacji przetargowej, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie oraz pozyskiwanie zamówień publicznych.

Dzięki współpracy Wykonawców z zespołem naszej Kancelarii , firmy zyskują gwarancję uniknięcia formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach.

Współpraca z kancelarią

Zamawiający dzięki współpracy z Kancelarią gwarantują sobie legalność podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a przede wszystkim zyskują pewność skutecznie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.