Śmierć bliskiej osoby dla każdego z nas jest trudnym przeżyciem. Jednakże warto w tym okresie pamiętać o konieczności uregulowania kwestii związanych z dziedziczeniem po zmarłym. Przepisy przewidują dwa równoważne rozwiązania, z których możemy skorzystać. Poniżej opiszemy czy wybrać poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem czy sądowe stwierdzenie nabycia spadku?

Zatem… poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem czy sądowe stwierdzenie nabycia spadku?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, takich jak konkretne okoliczności sprawy i preferencje osób uprawnionych do spadku. Poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem jest szybszym i mniej skomplikowanym sposobem uregulowania kwestii dziedziczenia w porównaniu z postępowaniem sądowym. Z drugiej jednak strony, postępowanie sądowe może okazać się koniecznym w sytuacji, gdy pojawiają się spory dotyczące osób uprawnionych do dziedziczenia lub różne poglądy co do ważności sporządzonego testamentu.

Poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem

Aby uzyskać poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem, potrzebujesz przede wszystkim dokumentów potwierdzających zgon spadkodawcy oraz przysługujące Ci prawo do dziedziczenia. 

W zależności od sytuacji, notariusz może poprosić Cię o następujące dokumenty:

  • dokumenty tożsamości – notariusz poprosi Cię o okazanie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość,
  • akt zgonu spadkodawcy – dokument potwierdzający faktyczną śmierć spadkodawcy, który jest niezbędny do uzyskania poświadczenia dziedziczenia,
  • akt urodzenia – dokument potwierdzający Twoje pochodzenie i pokrewieństwo ze spadkodawcą. Jeżeli spadkobierców jest więcej, wówczas potrzebne będą akty urodzenia wszystkich uprawnionych.
  • akt małżeństwa – jeżeli spadkodawca był Twoim małżonkowiem
  • dokumenty potwierdzające inne okoliczności, na podstawie których dziedziczenie jest ustalane – na przykład testament, umowa o dziedziczenie lub inne.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, możesz skorzystać z pomocy notariusza, który przeprowadzi procedurę poświadczenia dziedziczenia w swojej kancelarii i sporządzi stosowny akt notarialny. Warto pamiętać, że jeżeli od zgonu spadkodawcy nie minęło 6 miesięcy, wówczas konieczna jest obecność u notariusza wszystkich spadkobierców. 

OPŁATY

Opłaty za poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem zależą od kilku czynników, takich jak wartość spadku czy ilość i rodzaj dokumentów, które trzeba sporządzić.

Zgodnie z taryfikatorem opłat notarialnych, notariusz pobiera opłatę za poświadczenie dziedziczenia w oparciu o wartość spadku. Opłata ta wynosi zazwyczaj od 0,5% do 2% wartości spadku, w zależności od okoliczności.

Dodatkowo, notariusz może pobierać opłaty za przygotowanie aktu notarialnego, wydanie jego odpisów, potwierdzenie tożsamości oraz inne usługi związane z procedurą poświadczania dziedziczenia.

Warto przed spotkaniem z notariuszem dokładnie zasięgnąć informacji na temat kosztów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Notariusz powinien poinformować Cię o kosztach i opłatach przed przystąpieniem do procedury poświadczenia dziedziczenia.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku to formalny proces, podczas którego sąd potwierdza, że osoba staje się spadkobiercą po zmarłej osobie. 

Przeczytasz też:   JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ SPIN-OFF?

Kluczowym dokumentem, który musisz złożyć, jest wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W tym wniosku należy wskazać datę i miejsce zgonu spadkodawcy, krąg jego spadkobierców ustawowych oraz testamentowych (o ile testament został sporządzony). Ważne jest, aby we wniosku wskazać wszystkie osoby, które są potencjalnymi spadkobiercami (np. małżonka, dzieci zmarłego, osoby wymienione w testamencie).

Do sądu także potrzebne będą dokumenty, jak u notariusza:

  • dokumenty tożsamości – sąd także poprosi Cię o okazanie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość,
  • akt zgonu spadkodawcy,
  • akt urodzenia – dokument potwierdzający Twoje pochodzenie i pokrewieństwo ze spadkodawcą. Jeżeli spadkobierców jest więcej, wówczas potrzebne będą akty urodzenia wszystkich uprawnionych.
  • akt małżeństwa – jeżeli spadkodawca był Twoim małżonkiem
  • inne – jak testament, umowa o dziedziczenie, etc.

OPŁATY

Opłata za stwierdzenie nabycia spadku obecnie wynosi 105 zł. 100 zł tytułem opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, natomiast 5 zł za wpis do rejestru spadkowego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie właściwego sądu lub uzyskać od radcy prawnego.

CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA

Czas trwania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak skomplikowanie sprawy, obciążenie sądu i inne aspekty proceduralne. Jeżeli wszyscy spadkobiercy stawią się na pierwszy wyznaczony termin posiedzenia sądowego wówczas jest szansa, że w tym samym terminie sprawa się skończy. Jeśli natomiast ktoś się nie stawi, bądź zaistnieje konieczność wzywania świadków – wówczas postępowanie będzie trwało dłużej.

Podczas postępowania sąd ocenia złożony wniosek i zgromadzone dowody w celu stwierdzenia, czy wnioskodawca jest uprawniony do nabycia spadku. Proces może obejmować badanie testamentu (jeśli został sporządzony), jego prawdziwości, prawidłowości sporządzenia, a także istnienie ewentualnych wad. 

Decyzja, który sposób wybrać

Ostatecznie, trudno jest wskazać najlepszy sposób na uregulowanie kwestii dziedziczenia, albowiem zależy on od indywidualnej sytuacji. Tylko Ty możesz zdecydować czy wybrać poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem czy sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Jeśli spadkobiercom zależy na szybkim uregulowaniu kwestii spadkowych i wyższe koszty nie mają znaczenia – wówczas rekomendowanym sposobem będzie udanie się do notariusza oraz sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku niejasnych okoliczności lub sporów, a także braku informacji co do wszystkich spadkobierców, lub problemów finansowych, postępowanie sądowe zdaje się być lepszym rozwiązaniem, a nawet koniecznością.

____________________________________________

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z postępowaniem spadkowym skontaktuj się z nami. Skorzystaj z opieki prawnej na najwyższym poziomie.

Powrót