Marta Leśniewska

Radca prawny

PARTNER KANCELARII DLB LEGAL

Radca Prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa umów oraz prawa ochrony danych osobowych.

W kancelarii odpowiada za bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, świadcząc usługi prawne i okołoprawne na ich rzecz. Biegle porozumiewa się w języku angielskim co ułatwia komunikację z podmiotami zagranicznymi, potrzebującymi pomocy prawnej.

Wykształcenie

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo.
  • Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  • Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
  • Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim.
Powrót