Zespół

Agnieszka Kazubek

Aplikant radcowski

Aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa administracyjnego, prawa pracy jak również prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Posiada 15-letnie doświadczenie w administracji samorządowej. Bardzo dobrze posługuje się językiem niemieckim, a w stopniu podstawowym również językiem rosyjskim i włoskim.

Agnieszka Kazubek
Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Oba kierunki ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Na kierunku Prawo obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Postępowanie mediacyjne w procesie karnym” pod kierunkiem dra hab. prof. UŚ Jarosława Zagrodnika.

Konferencje

Od kilku lat, jako wolontariusz prowadzi wykłady z zakresu prawa na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, a także zajęcia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z klas o profilu prawniczym.

Interesuje się psychologią, językiem nowych mediów oraz komunikacją społeczną. Jest miłośniczką teatru, a także aktywnego spędzania wolnego czasu.