×

Poniżej znajdują się wyniki wyszukiwania Twojej frazy. Jeżeli nie tego szukałeś, wpisz ponownie fraze w pole poniżej i kliknij "Szukaj".

Prywatnie jest miłośniczką aktywnego wypoczynku i podróżowania.

Wszelką pomoc prawną podejmujemy z zachowaniem najwyższych standardów wymaganych od profesjonalnych pełnomocników, dlatego nasi Klienci mają gwarancję starannego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań. Prawnicy Kancelarii DLB LEGAL znają dobrze realia gospodarczej działalności podmiotów, którym świadczymy usługi, dlatego rozpoznajemy i zaspakajamy potrzeby klientów z zachowaniem należytej...

Zespół Kancelarii składa się doświadczonych adwokatów i radców prawnych, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spornych spraw sądowych. Naszym dodatkowym atutem jest to, że skutecznie łączymy wiedzę prawniczą ze zrozumieniem potrzeb naszych klientów. To sprawia, że jesteśmy godnym zaufania partnerem prawnym dla Państwa firmy.

Wydział Ubezpieczeń i Finansów Akademii Ekonomicznej – 3 letnie studia licencjackie, specjalność  rachunkowość. Wydział Ubezpieczeń i Finansów Akademii Ekonomicznej – 2 letnie studia magisterskie, specjalność rachunkowość. Od 2005 posiada Certyfikat Księgowy nr 12406/2005 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prywatnie jest miłośniczką aktywnego wypoczynku. Wolne chwile spędza jeżdżąc na nartach, łyżwach i rowerze. Fascynuje ją dobre kino, bardzo ceni sobie twórczość Woody Allena, Pedro Almodovara i Ridley’a Scotta.

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja. Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologia Sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo.

Prywatnie jest miłośniczką aktywnego wypoczynku, wolne chwile poświęca na podróżowanie zarówno te bliskie, jak i dalekie. Uwielbia spędzać wolny czas w kuchni, eksperymentując ze smakami dań regionalnych z całego świata.

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku prawo Studia Podyplomowe w zakresie Zamówień Publicznych na Uniwersytecie  Ekonomicznym w Katowicach. Studia Podyplomowe w zakresie  Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Radca Prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych. Odpowiada w tym zakresie za bieżącą obsługę Klientów Kancelarii.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Interesuje się psychologią, językiem nowych mediów oraz komunikacją społeczną. Jest miłośniczką teatru, a także aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wolny czas spędza na aktywnym wypoczynku. Gdy czas na to pozwala - podróżuje, a gdy wolnych chwil jest tylko kilka - piecze.

Wzrost gospodarczy w znacznym stopniu determinowany jest przez sukcesywny rozwój zarówno przedsiębiorstw działających w różnych branżach produkcyjno-usługowych, jak i sfery naukowo-badawczej. Innowacje powstają jako wynik pracy naukowców, z kolei rezultaty ich badań przyczyniają się dla dobra nauki, ale też mają bezpośredni wpływ na postęp naukowo-techniczny. Dzięki procesowi komercjalizacji...

Kancelaria DLB LEGAL zapewnia kompleksowe wsparcie przy zakładaniu spółek, w tym spółek spin-off. Dowiedz się więcej na ten temat, czytając nasz artykuł.   Jak założyć spółkę spin-off? Spółka spin-off jest to przedsiębiorstwo, które działa najczęściej w formie spółki kapitałowej, tj. spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, a tworzone jest przez co najmniej jednego pracownika jednostki...

Władze pewnego szpitala stwierdziły fakt nienależytego wykonania umowy dostawy przez wykonawcę tej umowy. Nienależyte wykonanie umowy w tym wypadku polegało na nieterminowej dostawie zakontraktowanego określonego dobra. W treści umowy Strony zastrzegły karę umowną na wypadek nienależytego wykonania umowy, polegającej na braku dochowania umownego terminu dostawy. Na etapie wymiany...

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Oba kierunki ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Na kierunku Prawo obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Postępowanie mediacyjne w procesie karnym” pod kierunkiem dra hab. prof. UŚ Jarosława Zagrodnika. Konferencje: Od kilku lat, jako wolontariusz prowadzi...

Aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

FUNDACJĘ SFINKS - Z PASJĄ DO DZIECI z siedzibą w Mysłowicach zajmującą się świadczeniem pomocy wychowankom placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, wspieraniem osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży oraz materialnym wsparciem szkół i bibliotek, przedszkoli, żłobków, domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Wspólnicy...

GÓRNOŚLĄSKĄ FUNDACJĘ ONKOLOGICZNĄ na rzecz Oddziału Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Fundacja powstała w dniu 16 marca 1993 roku. Jednym z celów Fundacji jest wspomaganie Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. Radca prawny Tomasz...

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego   Publikacje:   „Sprzedaż alkoholu przez Internet”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2015 nr 3 (801), „Co autor miał na myśli? – czyli...

Wolny czas spędza na aktywnym wypoczynku lub czytaniu kryminałów. Poza tym uwielbia podróżować.

Aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa administracyjnego, prawa pracy jak również prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Posiada 15-letnie doświadczenie w administracji samorządowej. Bardzo dobrze posługuje się językiem niemieckim, a w stopniu podstawowym również...

Poniżej znajdują się wyniki wyszukiwania Twojej frazy. Jeżeli nie tego szukałeś, wpisz ponownie fraze w pole poniżej i kliknij "Szukaj".

Wolne chwile dzieli pomiędzy dwie pasje, trekking górski i podróże po słonecznej Italii. Jest italofilem i smakoszem włoskiej kuchni.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prawnicy z DLB LEGAL – Państwa partnerzy w prawie Zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej DLB LEGAL. Zapewniamy doświadczenie i profesjonalizm w odpowiedzi na Państwa potrzeby i oczekiwania. Nasz zespół złożony jest z wysoko wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów, specjalizujących się w różnych gałęziach prawa. Dzięki wysokim kompetencjom oraz dobremu...

Polityka mediów społecznościowych Prawników DLB Legal 1 marca 2018 r.   Prawnicy DLB Legal chcą być w stałym kontakcie ze swoimi Klientami i w związku z tym przewidują konieczność używania w tym celu m. in. platform mediów społecznościowych. W celu określonym powyżej Prawnicy DLB Legal korzystają z następujących platform społecznościowych: Facebook, LinkedIn, Twitter. Dla...

Polityka prywatności Prawników DLB Legal 24 maja 2018 r. Prawnicy  DLB Legal  szanują poufność danych osobowych swoich Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i wszystkich odwiedzających stronę internetową  http://www.dlblegal.pl . Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez DLB Legal danych osobowych, w zakresie dotyczącym prowadzonej Kancelarii...

Radca Prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Obszar jego zainteresowań zawodowych to prawo zamówień publicznych oraz prawo medyczne. Specjalizuje się w zakresie mediacji i negocjacji, doradza klientom kancelarii przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa cywilnego. Biegle porozumiewa się w języku angielskim i rosyjskim, co znacznie...

Radca Prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa umów oraz prawa ochrony danych osobowych. W kancelarii odpowiada za bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, świadcząc usługi prawne i okołoprawne na ich rzecz. Biegle porozumiewa się w języku angielskim co ułatwia...

Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa zamówień publicznych. Biegle porozumiewa się w języku angielskim co ułatwia komunikację z podmiotami zagranicznymi, potrzebującymi pomocy prawnej. W codziennej pracy reprezentuje interesy Klientów naszej Kancelarii w sprawach z zakresu prawa karnego...

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES 1 marca 2018 r. Prawnicy DLB Legal korzystają na swojej stronie internetowej http://www.dlblegal.pl z plików typu „cookies” oraz innych cyfrowych technologii personalizacji danych. Plik typu „cookie” to niewielki plik zapisywany na komputerze Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową http://www.dlblegal.pl , w którym przechowywane są...

Rejestrujemy dla Klientów Kancelarii  podmioty prawa handlowego.

W efekcie dzisiaj jesteśmy w stanie zająć się kwestiami związanymi nie tylko z prawno-księgową stroną funkcjonowania już istniejących firm, ale także doradzić najlepszą formę prawną dla nowo powstających podmiotów. Przedsiębiorcom stawiającym pierwsze kroki w biznesie pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Bezpieczeństwo prowadzenia działalności...

Świadczymy kompleksową obsługę prawną, od doradztwa po weryfikację dokumentacji przetargowej, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie oraz pozyskiwanie zamówień publicznych.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla  ZOZ, NZOZ oraz spółek zajmujących się działalnością medyczną i specjalistycznych gabinetów lekarskich.

Obsługujemy przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych (GIODO – RODO) oraz bezpieczeństwa informacji. 

Zajmujemy się tworzeniem i analizą, a także negocjacjami umów na rzecz krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw.  

kancelaria@dlblegal.pl

Dzięki bieżącemu monitoringowi orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego nasi prawnicy mogą skutecznie pomagać się w rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego.

Udzielamy porad prawnych, wydajemy pisemne i ustne opinie oraz prowadzimy sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania. Specjalizujemy się w umowach prawa cywilnego, prowadzimy sprawy spadkowe, doradzamy w zakresie dziedziny nabycia, utraty, przeniesienia i ochrony własności oraz innych praw rzeczowych. Prowadzimy sprawy...

Tworzymy i przekształcamy spółki prawa handlowego oraz pomagamy w przeprowadzaniu zmian w ich strukturze organizacyjnej. Przeprowadzamy procesy przekształceniowe w spółkach osobowych i kapitałowych, realizujemy zlecenia fuzji i przejęć. Dzięki dużemu doświadczeniu i praktyce skutecznie rozwiązujemy wewnętrzne problemy prawne podmiotu, związane z pracownikami i związkami zawodowymi, a także...

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo działalności gospodarczej oferując kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, również w zakresie reprezentowania przed organami państwowymi.

Czas wolny dzieli pomiędzy podróże i pilotowanie ultralekkich samolotów. Jest prawdziwym miłośnikiem aktywnej rekreacji i każdą wolną chwilę spędza realizując swoje sportowe pasje. Jako zapalony fan sportów wodnych, kocha spędzać czas nad wodą. Gdy tylko obowiązki mu na to pozwalają, żegluje po polskich wodach śródlądowych.

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studium Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Studium Rachunkowości w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Opolskim.

W naszym zespole mamy doświadczonych księgowych zajmujących się obsługą spółek kapitałowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować pełną obsługę prawno–księgową, co stanowi dodatkowy atut dla osób, którym zależy na spójności podejmowanych działań.

Rejestrujemy dla Klientów Kancelarii  podmioty prawa handlowego. Pomagamy w wyborze najlepszej formy prawnej dla nowo rozpoczynanych działalności gospodarczych. Analizujemy za i przeciw konkretnym rozwiązaniom, przed faktyczną rejestracją spółki. Oferujemy pomoc etapie rejestracji nowego podmiotu. Przygotowujemy umowy spółki, sporządzamy wszelkie wymagane do rejestracji dokumenty oraz...

Kościuszki 22/5 Gliwice 44-100

Wspieramy podmioty lecznicze w procedurach rejestracji podmiotów leczniczych, prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, reprezentacji przez organami państwowymi oraz reprezentowaniem klientów w procesach odszkodowawczych. Stała współpraca ze środowiskiem lekarskim i biegłymi sądowymi umożliwia nam sprawne poruszanie się w tym zakresie prawa, co jest dla naszych Klientów...

Świadczymy kompleksową obsługę prawną, od doradztwa po weryfikację dokumentacji przetargowej, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie oraz pozyskiwanie zamówień publicznych. Dzięki współpracy Wykonawców z zespołem naszej Kancelarii , firmy zyskują gwarancję uniknięcia formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach.

Zamawiający dzięki współpracy z Kancelarią gwarantują sobie legalność podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a przede wszystkim zyskują pewność skutecznie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Przygotowujemy dokumentację zgodną z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i dokonujemy zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Wspieramy firmy w zakresie wdrażania procedur związanych z ochroną danych osobowych i w dbaniu o dane osobowe pracowników, klientów oraz kontrahentów.

Obsługujemy przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych (GIODO – RODO) oraz bezpieczeństwa informacji.  Weryfikujemy, czy zostały spełnione wszystkie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw i rozporządzeń regulujących tę problematykę. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed GIODO, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.