Prawo

umów

ZAJMUJEMY SIĘ TWORZENIEM I ANALIZĄ, A TAKŻE NEGOCJACJAMI UMÓW NA RZECZ KRAJOWYCH ORAZ…

Usługi

Prawo umów

Zajmujemy się tworzeniem i analizą, a także negocjacjami umów na rzecz krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw. Mamy duże doświadczenie w zakresie tworzenia umów i  kontraktów handlowych w różnych dziedzinach aktywności gospodarczej.

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną obejmującą nie tylko umowy sporządzone lub wykorzystywane przez Klientów Kancelarii, ale również umowy przekazane Klientom przez ich kontrahentów.

Zapewniamy

Zapewniamy pomoc w sporządzaniu projektów umów, wspomagamy swoich Klientów zarówno na etapie zawierania, jak i przy realizacji lub rozwiązywaniu umów.