Prawo

medyczne

OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ DLA  ZOZ, NZOZ ORAZ SPÓŁEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ…

Usługi

Obsługa prawna firm medycznych

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla  ZOZ, NZOZ oraz spółek zajmujących się działalnością medyczną i specjalistycznych gabinetów lekarskich. 

Oferujemy bieżącą obsługę prawną szpitali i przychodni, a także reprezentujemy lekarzy w tzw. procesach medycznych.

Wspieramy podmioty medyczne

Wspieramy podmioty lecznicze w procedurach rejestracji podmiotów leczniczych, prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, reprezentacji przez organami państwowymi oraz reprezentowaniem klientów w procesach odszkodowawczych.

Stała współpraca ze środowiskiem lekarskim i biegłymi sądowymi umożliwia nam sprawne poruszanie się w tym zakresie prawa, co jest dla naszych Klientów dodatkowym atutem.