Prawo

cywilne

UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH, WYDAJEMY PISEMNE I USTNE OPINIE ORAZ PROWADZIMY SPRAWY Z ZAKRESU…

Usługi

Prawo cywilne

Udzielamy porad prawnych, wydajemy pisemne i ustne opinie oraz prowadzimy sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania.

Specjalizujemy się w umowach prawa cywilnego, prowadzimy sprawy spadkowe, doradzamy w zakresie dziedziny nabycia, utraty, przeniesienia i ochrony własności oraz innych praw rzeczowych. Prowadzimy sprawy dotyczące prawa zobowiązań, w tym również związane z ochroną wierzycieli i dłużników.

Monitoring orzecznictwa

Dzięki bieżącemu monitoringowi orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego nasi prawnicy mogą skutecznie pomagać się w rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego.