Blog

Prawników DLB Legal

KANCELARIA DLB LEGAL ZAPEWNIA KOMPLEKSOWE WSPARCIE PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁEK, W TYM SPÓŁEK…

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ SPIN-OFF?

Kancelaria DLB LEGAL zapewnia kompleksowe wsparcie przy zakładaniu spółek, w tym spółek spin-off. Dowiedz się więcej na ten temat, czytając nasz artykuł.

 Jak założyć spółkę spin-off?

Spółka spin-off jest to przedsiębiorstwo, które działa najczęściej w formie spółki kapitałowej, tj. spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, a tworzone jest przez co najmniej jednego pracownika jednostki naukowej, studenta lub absolwenta uczelni. Celem takiej spółki jest komercjalizacja badań naukowych lub prac rozwojowych. Czyli mówiąc wprost – wprowadzanie naukowych idei i rozwiązań w postaci określonych produktów na rynek dóbr czy usług. Jest to jedna ze skuteczniejszych form zwiększenia znaczenia przedsiębiorczości na uczelniach wyższych.

 Specyfika działania spółek spin-off

„Spin-off’y” tworzone są najczęściej przez osoby fizyczne w trakcie realizowania prac naukowych, a ich głównym zadaniem jest komercjalizacja innowacyjnych pomysłów lub technologii. Taka spółka nie musi być w żaden sposób powiązana z jednostką naukową (ani osobowo, ani kapitałowo), jednak bardzo często nawiązywana jest współpraca na zasadach rynkowych. Utworzenie spółki stanowi sposób na praktyczne wykorzystywanie wyników prac badawczo-rozwojowych, które mogą przyczynić się do rozwoju przemysłu oczywiście nie tylko w Polsce.

 Organizacja spółki spin-off

Jednocześnie trzeba pamiętać, że zakładanie spółek spin-off jedną z najbardziej skomplikowanych form komercjalizacji działań naukowych lub rozwojowych. A jednocześnie to właśnie w ten sposób można zyskać największe przychody np. z jednorazowej sprzedaży praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. Cały wysiłek może być opłacalny, jednak przedsięwzięcie powinno być realizowane w sposób przemyślany i poparty szczegółową analizą rynkową.

Wsparcie przy zakładaniu spółek spin-off zapewniają prawnicy DLB LEGAL, którzy doradzają Klientom z sektora B+R, rozpoczynającym swoją przygodę z biznesem. Na podstawie dokładnej analizy wszystkich potencjalnych korzyści i strat podpowiadamy, czy w konkretnym przypadku spółka spin-off rzeczywiście mogłaby okazać się opłacalnym rozwiązaniem.

Co trzeba uwzględnić przy zakładaniu spółki spin-off?

Przede wszystkim przy zakładaniu spółki spin-off uwzględnić wszystkie obowiązujące regulacje prawne. Trzeba pamiętać, że szczegółowe zasady zakładania spółek spin-off mogą różnić się w zależności od rodzaju jednostki naukowej, z której dany spin-off miałyby się wywodzić. Co więcej, należy dokładnie zaznajomić się z regulacjami odnoszącymi się do kwestii podatkowych.

Nadto należy także dokładnie przeanalizować kwestię możliwości korzystania z infrastruktury naukowo-badawczej danej uczelni oraz ewentualnej odpłatności za jej wykorzystywanie. W tym przypadku niezbędne byłoby sporządzenie odpowiedniej umowy, zawierającej m.in. zasady podziału zysków czy procedurę rozwiązywania ewentualnych konfliktów na przyszłość – oczywiście o ile wystąpią.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>