Barbara Hajzer-Płaszczymąka

Radca prawny

Radca Prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem medycznym, prawem zamówień publicznych oraz prawem umów.

Biegle włada językiem angielskim

Wykształcenie

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo
  • Studia podyplomowe na kierunku „Prawo w ochronie zdrowia”, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Studia podyplomowe na kierunku „Prawo zamówień publicznych”, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Powrót