Anna Gajewska-Więcek

Radca prawny

Radca Prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego

Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych. Odpowiada w tym zakresie za bieżącą obsługę Klientów Kancelarii.

Wykształcenie

  • Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku prawo
  • Studia Podyplomowe w zakresie Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
  • Studia Podyplomowe w zakresie Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Powrót