Agnieszka Kazubek

Radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa administracyjnego, prawa pracy jak również prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Posiada 15-letnie doświadczenie w administracji samorządowej. Bardzo dobrze posługuje się językiem niemieckim, a w stopniu podstawowym również językiem rosyjskim i włoskim.

Wykształcenie

  • Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Oba kierunki ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Na kierunku Prawo obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Postępowanie mediacyjne w procesie karnym” pod kierunkiem dra hab. prof. UŚ Jarosława Zagrodnika.
Powrót