×

Zespół

Angelika Kubik

Aplikant Adwokacki

Aplikantka adwokacka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa i postępowania cywilnego, przede wszystkim zaś prawa rodzinnego i prawa zobowiązań. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych, zdobyte w trakcie praktyki i pracy w kancelarii. Biegle porozumiewa się w języku angielskim.

Angelika Kubik

Wykształcenie

 
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo
  • Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego
 

Publikacje:

 
  • „Sprzedaż alkoholu przez Internet”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2015 nr 3 (801),
  • „Co autor miał na myśli? – czyli jak czytać prawo na przykładzie ustawy o wychowaniu w trzeźwości”, współautorstwo, w: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XXV Język-Urząd-Prawo pod red. Magdaleny Czachorowskiej,
  • „Jak mówić językiem dzieci o sprawach intymnych – refleksje wokół książki >Nie lubię łaskotek!< Marcie Aboff , współautorstwo, w: Dziecko – literatura, sztuka, język, red. R. Starz. Kielce 2016, s.101-111.

Wolny czas spędza na aktywnym wypoczynku lub czytaniu kryminałów. Poza tym uwielbia podróżować.

Angelika Kubik